Стойност за бизнеса

ANOMALY.BG преобръща представите за маркетингова комуникация чрез индивидуални креативни решения, разработени на принципа “НЕОЧАКВАНО, НО ОБЩОПРИЕТО”.

Бизнес модел

ANOMALY.BG събира бизнес, маркетинг и творчески умове
под един покрив.

Прилагаме завършен модел на обслужване от създаване на СТРАТЕГИЯ, през организация на процеса до цялостната
й реализация.

Клиентите ни получават комплексен МАРКЕТИНГ ЕКИП с богат
и разнообразен опит, адаптиран към техните цели.

Маркетинг микс

Всеки БРАНД е специфичен.

ANOMALY.BG прави задълбочен АНАЛИЗ и предлага индивидуална МАТРИЦА между творчески инструменти и комуникационни канали, за да постигне максимална ЕФЕКТИВНОСТ.

Всеки инструмент намира своето място в точния ФОРМАТ за избрания МЕДИУМ.

ANOMALY УСЛУГИ

Маркетинг консултиране

Рекламно съдържание

Бранд идентичност

Рекламни кампании

Influencer Маркетинг

Обучителни курсове

Видео продукция

Аудио продукция

Платено рекламиране

Email маркетинг

Брандът като религия

Потребителското поведение се формира от ВЯРВАНИЯ, УБЕЖДЕНИЯ И НАВИЦИ.

Успешният бранд въздейства СИСТЕМНО върху съзнанието на потребителя.

Всеки комуникационен канал отваря различни възможности за АСОЦИАТИВНОСТ между бранд и поведение.

Потрeбителски ритуали

Facebook

Информираност, споделяне на лични новини и участие в дискусии от всякакъв характер, функционира като дигитална чаршия.

Instagram

Мултиформатен персонален БИЛБОРД, представящ най-добрата версия на личността. Всяка интеракция функционира като ПЕЧАТ НА ОДОБРЕНИЕ.

YouTube

Глобална развлекателна и образователна ВИДЕОТЕКА със силно изразена потребителска селективност и тематична задълбоченост.

TikTok

Мощно и ангажиращо микротелевизионно изживяване с неограничена мултипространствена епизодичност.

LinkedIn

Денонощен професионален СИМПОЗИУМ за B2B маркетинг, employer branding, бизнес иновации и постижения. Придава БРАНШОВИ ИНКЛУЗИВИТЕТ.

Аудио

Множество формати и носители, добавящи стойност за потребителите по време на ментално НЕАНГАЖИРАЩИ, но времеемки занимания - шофиране, спорт, домакинства.

Anomaly onboarding

Вие сте тук

Интерес за
съвместна работа

1

Среща за установяване целите на клиента, съвместен анализ на настоящата ситуация

2

Предложение за създаване на АNOMALY BLUEPRINT - стратегически документ от минимум 40 страници, който разглежда обстойно цялостна маркетингова стратегия за бизнеса

3

Бизнес предложение за партньорство, уточняване на нива на обслужване, финансови параметри и договорни условия

4

Осигуряване на достъп до комуникационните канали на клиента, изграждане на съвместна инфраструктура за работни практики и процеси на одобрение

5

Начало на
съвместна
работа

Вие сте тук

Интерес за
съвместна работа

1

Среща за установяване целите на клиента, съвместен анализ на настоящата ситуация

2

Предложение за създаване на ANOMALY BLUEPRINT - стратегически документ от минимум 40 страници, който разглежда обстойно цялостна маркетингова стратегия за бизнеса

3

Бизнес предложение за партньорство, уточняване на нива на обслужване, финансови параметри и договорни условия

4

Осигуряване на достъп до комуникационните канали на клиента, изграждане на съвместна инфраструктура за работни практики и процеси на одобрение

5

Начало на
съвместна
работа

Клиенти

Мениджмънт екип

Христомир Витанов

Креативен директор
и партньор

Йордан Георгиев

Директор продукция
и партньор

Пламен Каменов

Ръководотел екип продукция партньор в ANOMALY STUDIO

Павел Йорданов

Ръководител дизайн екип

Вероника Василева

Ръководител платена реклама

Мари
Чернева

Ръководител на Маркетинг екипа

Контакти

Web

аnomaly.bg

Email

office@anomaly.bg

Телефон

+359 87 838 6768

Адрес

гр. София, Студентски град ул. ”Димитър Стефанов 11”

Linkedin

аnomaly-bg

TikTok

аnomaly.bg

Facebook

аnomaly.bg

Instagram

@аnomaly.bg

2024 © ANOMALY LTD. All rights reserved.